संपर्क साधा

  पत्ता

दि जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., संतोषी माता रोड, जालना - ४३१२०३.

  मुख्य कार्यालय

०२४८२-२३१७८१

  फॅक्स नंबर

०२४८२-२३१७८१

  GST NO

27AAAAT3208Q1Z6

  PAN NO

AAAAT3208Q

  IFSC CODE

IBKL0530JDC

  ई-मेल

  वेबसाइट